Maatregelen Coronavirus

Algemene richtlijnen voor de gasten:

  • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
  • Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
  • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
  • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
  • Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
  • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
  • Was bij binnenkomst grondig je handen.
  • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
  • Betaal zo veel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
  • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels van het horecabedrijf en /of de geldende 1,5 meter regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

Bron: Koninklijke Horeca Nederland